วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ไม้คลุมดิน

ไม้คลุมดิน คือพันธุ์ไม้ที่มีขนาดเตี้ย เล็ก ขยายพันธุ์ง่าย โตเร็ว แผ่ขยายออกด้านข้างเร็ว มีลักษณะเป็นพุ่มคลุมดิน มีความสูงประมาณ 0.30 เมตร

ไม้คลุมดิน ที่นิยมจัดสวนได้แก่ บัวดิน, เดหลี, กำแพงเงิน, การเกดหนู, เศรษฐีไซ่ง่อน, เศรษฐีเรื่อนนอก, เศรษฐีเรือนใน, บานชื่น...

ไม่มีความคิดเห็น:

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้